ติดต่อเรา

Post on 29 มิถุนายน 2561
by Bungkan
ฮิต: 3175

อาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป     0-4249-2515

                กลุ่มงานพื้นที่ 1              0-4249-2516

                กลุ่มงานพื้นที่ 2              0-4249-2517

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์สำนักงาน http://bungkan.labour.go.th

FacebooK : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ